Lorem ipsum

Jag fick min kennelnamn gödkännt 2017

Mitt avelsmål är att ta fram friska och arbetsglada hundar med bra drifter och en bra exteriör . Hundar som går att användas till bruks , som familjehund  även som utställningshund  .

 

 

            Välkommen till kennel

                   Ziger Hof